Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[63rI]

Beati omnes/ anderledis/ den Cxxviii. Psalm

|63vISAlige ere alle som i Gudz fryct staa/
oc gerne paa hans veye gaa
Aff dit arbeyde nære dig met skel/
saa leffuer du ræt och gaar dig vel
Jnden dit huss skal din hustrue vere/
som en rancke met mange Vindruer/
⁕ Oc dine Børn om din egen disk/
som Oliue planter/ sunde oc frisk
See/ saa velsignes huer en mand/
som i Gudz fryct stande kan/
Fra den forbandelse er han fri/
som Adams børn føddis vdi
⁕ Velsigne dig Gud aff Sion/
ath du motte see hans gode løn
oc dine børnebørn i mange led/
oc siden hin rette Jsraels fred

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.