Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[53r]

¶ Then Christne forsamling oc Chorid siunge tilhaabe Credo.

Wÿ tro allsammen paa een Gud / Gene. j.
himmels skabere oc iordens/
Gud søn sÿn faders wilie giorde/
paa thet wÿ sÿne børn skulde bliffue.
Han wil oss forsee wor næring/
lÿff oc siæl ÿ hans bewaaring/
altÿd han oss wil bewaare/
inthit ont skal oss wederfare/
han sørger for oss dag oc nat/
for han haffuer alting ÿ sÿn macht.
Wÿ tro oc alle paa Jesum Christ/
som er Guds søn oc wor Herre.
Som aff then Helliaand vndfangen wor/
aff gudLuce. j.dommelig krafft oc ære /
aff Maria then reene Jomffru/
eet sandeligt mennisk |53v er worden.
Pÿnt vnder Pontio Pilato/
korsfest/ død/ oc iordet/ til heluedis foer/
Paa tredie dag och aff døde opstodt til hemmels foer
wor dommer er han worden.
Wÿ tro oc paa then Helliaand/
lÿg Johan. xv.med fader oc med søn/
som alle bedrøffuedis hugsualer er/
med dyrebare gaffue oc naader skøne.
All gantske Christenhed paa iorden/
eet samffund giord med sÿne orde/
med hannwm wore synder tilgiffne worde/
Wÿ menniske skulle alle opstande/
effter thette ælende/ Eet leffnit er oss forred/
ewigt ÿ ewighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.