Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[56r]

En skøn vise om Gudz bekendelse

O Christe huor vor din kundskab/
da Paffue Siluester leffde/
Da Keyser Constantinus gaff/
hannem Rom alt vnder sit velde/
Forsant tror ieg/ hagde den Paffue
dig gennem dit naadis liuss forstait/
han hagde visselige det verdzlige rige/
dig da til priss forsmaat
Anno do|M C xxHagde Gratianus dig ret kent/
da han begynte at dicte/
den paffuelig low som kallis Decret
Rommiske hantering paa hitte/
da hagde han vel giffuit dig den ære/
och vnder din lerdom bleffuit/
met huilcken du hagde met den Helligandz naade/
alle Christnes hierte om dreffuit
Hagde Keyser Nero desligest
dig kent den tid han raadde/
han hagde icke myrd saa mange Christne/
twonget dem fraHie xvii dig at gange/
Desligest andre flere Der |56vRom. xfore vil ieg
min tro fra mennisken vende/
All ene herre dine ord ere gleden min
de lære mig dig ret kende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.