Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|59rHer effter følger det hellige Euangeliske Messe embede/ som nw i den Christne forsamling siunges/ Mit twenne skøne formaninger til folkit

Adiutorium nostrum

Vor hielp wære i Herrens naffn/Psa. cxxiiii Som skabte hiemmel oc iorden.

Bekender Herren forthi han er god/Psal cv oc vi oc hans barmhiertighed er ewig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.