Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

[cc 2r]

En loffsang som chored oc christen forsamling siunger: som er Sanctus: Esaie. vi.

HEllig Hellig Hellig esth thu
|cc 2v Herre gudh sabaoth
Hymmel och iorden ere wpfylthe/ meth thin ære
Salig giør oss wdy thet øffuersthe Mat. xxi. Mar. xi. Luce. xix Joh. xii.
Benedictus qui venit
Benedideth wære then
ther kommer y herrens naffn
Salig giør oss wdy thet øffuersthe *

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.