Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[37v]

¶ Then. cxvj. Psalme/ Laudate dominum omnes gentes.

ALleluia thet bør oss altÿd siunge/
Herren loffue oc prÿse aff hiertens grunde/
Thÿ hans miskund haffuer wore synder alle vdslæt/
all kierlighed oc got haffuer han oss beteed.
Alt thet som lÿff haffuer thet skall Ephes. ij.Gud loffue/
for hans megne miskund oc store naade/
han haffuer oss giffuet |38r wenskab/ styrcke/ lÿff oc krafft/
han haffuer forderffuit synd/ død oc all dieffuelEphesi. j.sens macht.
Gud haffuer them som tro paa hannwm iætt naade/
wil thennom hielpe ocPsal. cxliiij ij. Corint. j. trøste ÿ all waade/
himmerigis rÿge wil han them alle giffue/
thet holder han wist/ thÿ han kan icke liwe.
O Gud fader teg wære loff oc ære/
med thÿn søn Jesu Christ wor frelser kiære/
desligest then Helliaand aff oss alle sammen/
wÿ tacke teg nw oc ewindelig AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.