Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[38r]

¶ Een aandelig wÿse/ med the noder som Gud fader bliff tw nw hooss oss siunges med.

IEsu Christ teg tacke wÿ/
tw lod oss icke fortabis/
fraa wor syndPhilip. ij. giorde tw oss frÿ/
tw wilde sielff for oss plagis.
Thÿ tw hadde oss inderJohan. xvlig kiær/
wel them thet kunde besinde:
att tw for wor skyld døder er
ther med wÿ himmerige winde/
hadde tw icke thitHebre. vij. blod vdgiffuit/
oc saa for oss betalid/
tha |38v hadde wÿ alle fortabit bleffuit/
til heluedis grund nidfallid/
Jesu Christ wÿ tacke teg/
wÿ loffue teg/ wÿ prÿse teg.
Johan. iij. Psalm. xiij Roman. v. Roman. iij Johan. iij.Hwo haffuer hørd slig kierlighed/
som Gud fader haffuer oss beteed?
Wÿ som wore aff synden leed/
thÿ alle hans bud hadde wÿ forgæt/
ther fore wor han paa oss wred/
wÿ wore hans vwenner alle/
Ewige pÿne hadde wÿ fortiænt/
ret bode vnge oc gamle/
Men Gud for sÿn miskundhed/
monne seg offuer oss forbarme/
sÿn eneste søn sende han her nid/
att frelse oss vsle oc arme/
Jesu Christ wÿ tacke teg/
wÿ loffue teg/ wÿ prÿse teg.
Zacha. ix.Ther fore skulle wÿ wære glad/
oc altÿd Gud fast loffue/
han wil inthit andit haffue/
for sÿn welgierning oc gaffue Ezech. xviij
en att wÿ skulle sÿnden offuergiffue:
Ther fore leed Guds søn pÿne/
att wÿ skulle nw rett Christelig leffue/
hind anden elj. Petri. ij. Johan. xiijske oc lÿde/
giøre them gott som oss giøre ont/ont
ther paa kendis wÿ att wære Guds folk/
om wÿ oss ÿ kierlighed øffue/
Jesu Christ wÿ tacke teg/
wÿ loffue teg/ wÿ prÿse teg.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.