Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[36r]

¶ Simeonis lofsang. Nunc dimittis. (Luce. ij.)

MEd glæde oc fred far ieg nwPhilip. ij. heen/
alt effter Guds wilie/
wil ieg nw skilies:
effter the ord som Gud haffuer loffuit meg/
døden skall mÿn søffn worde.
Thet giør alt Jesus Christ Guds søn
then tro frelsermand/
then ieg haffuer seet med mÿne øgne/
ieg tror wist att han er wort lÿff oc all wor salighed/
ÿ nød oc dødzens wonde.
Then haffuer tw Herre nw sattRoma. iij. fram/
for alle folk med stor naade /
oc til hans rÿge alle land/ lader bede oc raade/
med thit dyre oc hellige ord/
som synder oc nør fast klinger.
Han er thet klare oc salige liwss/
for alJohan. viij.le hedninge att liwse
thennom som ere vwÿss/
oc Gud icke kende/
Han er oc thit folks Jsrael/ prÿss/ ære/ frøgd oc glæde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.