Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[60v]

¶ The. x. Guds budord/ som læer oss alt thet wÿ ere Gud plictige.

Exodi. xx. Deuter. v. Deut. vj. GVd fader wdi himmerig/
sÿn wilie han oss kende/
ther han oss nid til iorderig/
the. x. budord wdsende.
Thet første budord thet er nw saa/
thet bør teg nw att mercke:
affguder skal|61rtu teg ey faa/
men een Gud skaltu dyrcke
Tw skalt oc ey forfengelig
Guds hellige naffn paakalle/
om tw wilt ey ewindelig
ÿ pÿnen thet vngiælde.
Tw skalt oc komme ihw ther næst/
Sabbats dag hellig att giøre/
oc tiæne Gud som tw kant best/
Guds ord tha skaltu høre.
Tw skalt oc hedre oc ære/
thÿn faderMath. xv. oc thÿn moder/
the teg opfødde med ære/
med Gud tw salig worder.
Tw skalt oc ingen slaa ihiel/
oc ey mandMath. v. Roma. xij.rab bedriffue/
thÿn broder skaltu vnde wel/
tha mottw salig bliffue.
Tw skalt oc ey bedriffue hoor/
thet monne saa mangen daare/
vkyskheds synd hun snart forgaar/
men pÿnen hun wel waarer.
Tw skalt oc ingen stiæle fraa/
hansRom. xiij. gods/ hans heder ey ære/
ÿ werden skaltu leffue saa/
att tw retwÿss kant wære.
Tw skalt ey falske witnesbyrd/
paa thÿn ieffnchristen bære/
eller thet bliffuer teg fuld gantske dyrt/
ÿ ewig pÿne att wære.
|61v Ther næst tw skalt oc ey attraa/
thÿn broders høstru wene:
men all then stund tw leffue maa/
thÿn broder skaltu tiæne.
Thet sÿste budord thet er nw saa/
thet hør teg nw att mercke/
thÿn broders gods tw ey attraa/
hans hwss oc ey hans swene.
Gud fader Søn oc then Helliaand/
han giffue oss aff sÿn naade/
att wÿ motte wdi alle land/
hans budord wel bewaare.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.