Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[11r]

¶ Antiphona.

Wÿ som leffue benedide Herren.

* Een hymne aff Christi * fødzel. A solis ortus.

CHristum wÿ skulle loffue nw/
Marie søn then reene JomMat. j.ffru/
saa wÿt som solen offuer skÿn/
bekende wÿ Jesum een Herre alleen.
Then som skapte himmel oc iord/
han tog mandom een træl han word/ Phil. ij.
att han oss icke gantske wilde fortabe/
thÿ wilde han seg til oss vmage.
Guds krafft wdaff himmelen kom/
ÿ thet Jomffruelig lÿff giorde een manLuce. ij. Esaie. vij.dom/
then Jomffru som then naade bar/
hun wiste ey fuldkommelig hwad thet war.
|11vThet kyske hiertens hwss forwist/
Luce. j.snarlig annam med Jesum Christ/
hun bleff een Jomffru klar oc sand/
sÿn søn hun vndfick aff then helliaand.
Mat. j. Luce. j.Then ædle moder bar oss then/
som Gabriel forkynde wdsend/
then Jomffru hun søgte Elizabet/
oc fands att haffue thet henne wor iætt.
Johannes ÿ sÿn moders barm/
frygdet seg bode med food oc arm/
Maria Luce. j.wdaff Guds samffund/
sang Magnificat bode med hierte oc mund.
Then som all werden haffuer ÿ wold/
føddis ÿ een asne stold/
een liden mielk fødde hans natur/
som føder oc wederqweger alle creatur.
Luce. ij:Then Engelske skare glæddis wid/
att Christ wor kommen aff Abrahe sæd/
thet hørde the hiyrder som wochtet theris queeg/
att Christ wor fød oss menniske lÿg.
Aere wære teg Christ med konge naffn:
som føddis aff een Jomffru werden til gaffn/
holt thÿn spÿr med kongelig acht:
att dieffuelsens rÿge faar icke macht.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.