Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[20r]

* Christus natus hodie. *

NW er fød oss Jesus Christ/
AffMath. j. Luce: ij. een Jomffru thet er wist/
Forwden mands beblandelse/
Er |20vMath. j. Luce. j. Ezech xxvij Psal. cxiij.han kommen aff høgeste:
Wor salighed.
Gud med oss Emanuel .
Then bebudede Gabriel/
Ther till er witne Ezechiel/
Han kom til oss wor frelsere.
¶ Gud faders søn.
Fuldkommen er nw Dauids dicht/
Ther till oc saa Propheternis schrifft/
Christus er thet Engelske liwss/
Som Luce. ij.hiwrderne soge ÿ krybben laa.
¶ Eet menniske.
Then som kom aff himmelen/
Han atsporde mennisken/
Ey qwinne eller nogen mand/
forderffue nogen tÿd wille hand/
O miskundhed.j. Petri. ij.
J Christne børn forsamles nw/
Med Christ eder broder wærer glade oc froo/
Giffuer hannwm loff wor Konning wÿss/
Som oss forhwerffde then ewig prÿss/
Ewindelig .

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.