Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[29v]

* Sanctus. *

Esaie. vj.HEllig er Gud fader/
Hellig er oc saa Gud søn/
med thennom baade oc wor hugswalare
then Helliaand/ er hellig oc skøn/
een eniste Math. vj.weldæder/
mod oss oc wore forfædre/
med flÿt han oss forsørger.
Stercke første oc mechtige Herre/
offuer Sabaot alle/
Bode synd oc død oc ther till heluede/
for hannwm gantske motte falle/
Ther fore er bode himmel oc iord
forfylt med thÿn ord/
oc skrige nw Hosianna.
|30rChristo wære oc altÿd prÿss/
then ther kom ÿ Herrens naffn/
med vnderlig wÿss:
wore synder allsammen/
weldigen haffMath. xxj. Luce. xix. Johan. xij.uer offuerwunden/
Oc haffuer sitt rÿge saa indnommen/
Nw rober alle Hosianna
.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.