Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[29r]

* Jesu nostra redemptio. * Een Hymne aff Christi opfarelse.

IEsu som er wor salighed/
allJohan. j. wor attraa oc kierlighed/
Allis wor Gud oc skabere blÿd/
somCol. j: tog mandom sÿst ÿ werdzens tÿd.
Hwilken miskundhed teg offuerGala. iiij: Esaie. liij.wand/
att tw saa drogst wor syndzens band/
Then grumme død wilde tw lÿde/
att wÿ motte then ewig død qwit bliffue.
|29vThet heluede monne tw igiennom gaa/
thÿne fanger tw frelste saa/
JgienMarc. xvj. Esaie. liij. gangen til thÿn faders land/
ther sidder tw hooss hans høgre hand.
Thÿn godhed twingde teg saa sterckelig/
wor synd tw barst tolmodelig/
wÿ bede giff oss then ewige roo/
hwor wÿ maa teg altÿd beskoe.
Mat xxviij Johan. xx.Then som aff døden opstanden er/
hannwm wille wÿ loffue prÿse oc ære/
Med fader oc then Helliaand/
som sitt ord kundgiør ÿ alle land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.