Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|39r * Wor fader. *

O Wor fader wÿ bede teg/
som oss haffuer lærd wor Herre JesusMath. vj. Luce. xj. Christ:
hør oss thin børn for thin godhed
thÿ tw vden twil ret barmhiertig æst/
ÿ himmerig er thÿn bolig/
som oss thÿn ord monne lære/
dog stædis thÿn macht bode dag oc natt
oss her paa iorden altÿd beskermer.
Helligt worde thit naffn altÿd/
ÿ hwilActo. iiij.ket allene wÿ salige bliffue/
giff oss thÿn krafft att prÿse thet/
med ord oc gierninger Christelige leffue/
tilkomme lad thitRom. xiiij: rÿge/
hwilkit retwÿshed/ fred/ oc glæde er/
Paa iorden worde thÿn wilie som ÿ himmelen:
att wÿ teg lyde wor wilie slaa neder.
Giff oss ÿ dag wort daglige brød/
till liff oc siæl wÿ bede teg gierne/
Forlad oss oc wore synder snøde/
rett lÿge som wÿ weluilige ere/
att forlade them oss bryde emod/
Oc leed oss ey ÿ frelstelse ind/
att oss ey offuerwinder wor fiend/
men frelss oss fraa ont altÿd AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.