Register over salmer i Claus Mortensens messebog 1529

Registret indeholder salmernes førstelinjer i moderniseret form. Klik på side- eller bladtal for at komme til den digitale udgave.

Register

Af dybhedsens nød råber jeg til dig A 2v
Dig være lov og pris, o Herre Krist D 1r
Gloria, ære og pris være Gud i det højeste A 4r
Gud Fader udi Himmerig dd 1r
Gud være lovet altid og benedidet D 4r
Halleluja. Gladelig ville vi halleluja sjunge B 3r
Hellig, hellig, hellig est du cc 2r
Jesus Kristus er vor salighed D 2v
Kyrie Gud Fader alsomhøjeste trøst A 3v
Nu bede vi den Helligånd C 2v
Nu er os Gud miskundelig C 3v
O Guds Lam, som borttager alle verdens synder D 2r
Vi tro allesammen på en Gud C 1v