Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[27r]

¶ Gloria in excelsis deo/ med the noder som alleneste Gud ÿ himmerige siunges med.

|27vLuce. ij. ALlene Gud ÿ the høge wære ære
oc tack for sÿn store naade/
Ther fore att oss nw aldrig meere
kan røre siælsens skade/
Gud haffuer til oss nw ingen had/
men her er nw fred wden all wlad/
All feide haffuer nw faait ende.
Luce. ij.Wÿ loffue prÿse oc tilbede teg/
for thÿn ære wÿ teg tacke:
att tw Gud fader ÿ ewighed/
reghere oss wille achte/
Gantske vbegribelig er thÿn macht/
all werden hun er teg vnderlagt/
Wel er oss for saadan Herre.
O Jesu Christe Guds eenborne/
een søn wor himmelske faders/
forløøst haffMat. j. ij. j. Petri. ij.uer tw the forlorne/
att Gud thennom welbehager/
Guds hellige lam wor herre oc Gud/
tag til teg wor skyld/ giør for oss bood/
forbarme teg offuer oss arme.
O Helliaand almectigste Gud
tw alJohan. j. iiij. oc. xvj. ler ypperste trøster/
aff dieffuelsens wold leed thennom wd/
ther Jesus Christus forløste/
formiddels stor martyr oc bitter død/
affwend fraa oss alt iæmmer oc nød/
Ther til wÿ oss forlade.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.