Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[26v]

Cum Rex glorie Forsamlingen siunger Psal xxliii

Erens konning o Christe Alleluia

Chorid

O Fader vdi hiemmelen/
vid Mat vidin Søn hør vor bøn/
Han er oss fød oc giffuen vist/
til all vor hielp och trøst/
ver Luce xioss mild o fader Alleluia

Forsamlingen siunger

|27rHwilken som wor død oc for oss giffuen Alleluia

Chorid

O Christ Konning i euighed wi bede dig vær oss blidPsal ii Du som døden haffuer forderffuit/
och salighed oss forhuerffuit/
bønhør oss o Herre Alleluia

Forsamlingen siunger

Han er opstanden som han sagde Mathei xxviii.
Han er upfaren som han sagde Loffuer Herren

Chorid

Helligand vor bøn er til dig/
O Gud vor trøstermand/
Samuittighedzens Joh. xiiii oc xvi trøst/
hiertens løst/
Affslæt alle Christnis brøst/
fred oc glæd giff oss
Loffuer Herren

Forsamlingen siunger

|27vBed Gud for oss Alleluia. Loffuer Herren Alleluia Alleluia

Chorid

Konningens daater aff euighed/
Christi brud glæder sig/
For den hun haffuer i aanden vndfangen/
han er som han sagde opstanden
Han er som han sagde opfaren
Hun sig paa Gud forlader Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.