Register over salmer i Ludwig Dietz' salmebog 1536

Registret indeholder salmernes førstelinjer i moderniseret form. Klik på side- eller bladtal for at komme til den digitale udgave.

Register

Alle kristne fryde sig nu g 4r
Beklage af al min sinde b 4v
Benåde os, evige Gud b 4v
Den, som vil en kristen hedde c 4v
Den tid er kommen, som før var spået f 2v
En jomfru fødte et barn i dag c 4r
Esajas den profet monne det så gå b 3r
Et lidet barn så lysteligt c 3r
Fra mennesken haver jeg vendt min hu b 1v
Gud lod røst af skyen lyde d 1v
Gud ære dit navn og ikke vort c 4r
Herre Gud Fader, stat os bi d 3r
Herre Gud, frels mig fra onde menneske g 3r
Hjælp Gud, hvor stor er menneskets sorge og nød a 4v
Hvo som vil leve kristelig d 2r
Jesu, du est vor trøst b 4r
Jesu, du est vor vej b 4r
Jesu Kriste Guds søn b 3v
Krist lå i dødsens vånde c 1v
Kristus af Gud Faders hjerte c 2v
Nu bede vi den Helligånd f 1r
Nu glæder eder, Adams børn alle sammen f 1v
Når Gud får løst Sions fængsel f 1r
O Gud, vor Fader, du som est i Himmerig e 3r
O Herre Gud, det kommer nu ud f 3v
O Herre Gud, miskunde dig f 3r
O Jesu bold med meget vold a 3r
Salige ere alle, i Guds frygt stå d 4r
Salig er den mand, der Gud frygter d 3v
Salve hilsæl milde Jesu Kriste e 1r
Salve Jesu Kriste vor frelsermand d 4v
Vi arme Adams børn alle f 1r
Vi sade og gråde i Babylon f 2r
Visdom og råd og salighed f 2v
Vi tro på almægtigst Gud e 3v
Vor Gud han er så fast en borg e 4r
Vær glad og fro, al kristenhed e 1v