Register over salmer i Ludwig Dietz' salmebog 1529

Registret indeholder salmernes førstelinjer i moderniseret form. Klik på side- eller bladtal for at komme til den digitale udgave.

Af dybsens nød råber jeg til dig 47v
Al den ganske kristenhed 35r
Alene Gud i det høje være ære 27r
Aleneste Gud i Himmerig 37r
Benedidet være Israels Gud og Herre 7r
Capitan Herre Gud Fader min 42r
Den dårlige mund han siger så 17v
Den, som vil en kristen hedde 62r
Dig være lov og pris, o Herre Krist 57r
Et lidet barn så lysteligt 34r
Et lidet barn så ærefuldt 19v
Forlad nu din svend, o Herre 13v
Gloria, ære og pris være Gud i det højeste 48v
Gud Fader, bliv du nu med os 14r
Gud Fader og Søn og den Helligånd 8r
Gud Fader udi Himmerig 60v
Guds engel sidder hos graven 22r
Guds søn er kommen af himmelen ned 31v
Halleluja det bør os altid sjunge 37v
Halleluja. Gladelig ville vi halleluja sjunge 50v
Han skal regnere over Jakobs hus evindelig 11v
Hellig er Gud vor Fader 29v
Hellig, hellig, hellig est du 56r
Herre, hvem skal have sin bolig 25r
Herre Krist Gud Faders enbårne søn 14v
Herren sagde til min herre 24r
Hvorfor stormede de hedninge 24v
Hvo som vil leve kristelig 30r
I Jesu navn begynde vi 2v
Israels udgang af Egypten 9v
Jesu Krist, dig takke vi 38r
Jesus Kristus er vor salighed 58r
Jesus Krist vor frelsermand 45v
Jesu, som est vor salighed 29r
Kom, Gud skaber, o Helligånd 6r
Kom Helligånd, Herre Gud 25v
Krist lå i dødsens bånde 20v
Krist stod op af døde 23v
45v
Kristum vi skulle love nu 11r
Kristus Jesus for os ofret 23r
Kyrie Gud Fader alsomhøjeste trøst 48v
Kyrie Gud Fader forbarme dig over os 22r
Lover Gud, I fromme kristne 40r
Lover Herren, alle hedninge 13v
Lovet være du, Jesu Krist 18v
Med glæde og fred far jeg nu hen 36r
Men vi leve på jorden her 15r
Min sjæl ophøjer Herren 12r
Nu bede vi den Helligånd 31r
53v
Nu er født os Jesus Krist 20r
Nu er os Gud miskundelig 54r
Nu fryder eder, alle kristne mænd 7v
Nu lader os alle takke Gud vor Herre 18v
O Fader vor, barmhjertig og god 36r
O Fader vor, vi bede dig 38v
O Gud, af himmelen se her til 16r
O Guds Lam, som borttager alle verdens synder 57v
O Guds Lam uskyldig 30r
O Gud, vi love dig 5r
O Herre Gud af Himmerig 63v
O Herre Gud, benåde mig 27v
O Herre Gud, miskunde dig 12v
O Jesu Krist, som manddom tog 63r
O Kriste, hvor var din kundskab 46v
Så taler den uvise mund 17r
Til dig råber jeg af hjertens grund 39r
Vare Gud ikke med os denne tid 26v
Vi love dig alle, Jesu Krist 33v
Vi tro allesammen på en Gud 53r
Våg op, våg op i Guds navn 44r
Zakarias er opfyldt med den Helligånd 6v
Ærens konning, o Kriste 22v