Register over salmer i Christiern Pedersens salmebog 1533

Registret indeholder salmernes førstelinjer i moderniseret form. Klik på side- eller bladtal for at komme til den digitale udgave.

Af hjertens nød råber jeg til dig 59v
Af hu og sind og al vor agt 98v
Al den ganske kristenhed 18r
Alene Gud i det højeste være ære 33v
Aleneste Gud i Himmerig 61r
Alle kristne fryde dem nu 97v
Beklage af al min sinde 35v
Benedidet være Israels Gud og Herre 4v
Benåde os, evig Gud 109r
Capitan Herre Gud Fader min 52r
Den dårlige mund han siger så 23v
Den, som vil en kristen hedde 42r
Den tid er kommen, som før var spået 81v
91r
Dig være lov og pris, o Herre Krist 76r
En jomfru fødte et barn i dag 14v
Esajas den profet monne det så gå 36v
Et lidet barn så lysteligt 13v
Et lidet barn så ærefuldt 16r
Forlad nu din svend, o Herre 11v
Forlæ os med fred nådelig 58v
Fra mennesken haver jeg vendt min hu 103r
Fred giv os, kære Herre 95r
Gloria, ære og pris være Gud i det højeste 60v
Gud Fader, bliv du nu med os 19r
Gud Fader i himlen, skaber min 93r
Gud Fader i himmelen, skaber min 90v
Gud Fader og Søn og den Helligånd 6r
Gud Fader udi Himmerig 43r
Gud lod sin røst af skyen lyde 41v
Guds engel sidder hos graven 26r
Guds søn er kommen af himmelen ned 44r
Gud være lovet og benedidet 79v
Gud ære dit navn og ikke vort 14v
Halleluja det bør os altid sjunge 47v
Halleluja. Gladelig ville vi halleluja sjunge 63v
Han skal regnere over Jakobs hus evindelig 10r
Hellig er Gud vor Fader 37r
Hellig, hellig, hellig est du 75r
Herre, frels mig fra onde menneske 111v
Herre Gud Fader, stå os bi 19v
Herre, hvem skal have sin bolig 31v
Herre Krist Gud Faders enbårne søn 20r
Herren sagde til min herre 30r
Hjælp Gud, hvor stor er menneskens sorrig og nød 39r
Hvorfor stormede de hedninge 30v
Hvo som vil leve kristelig 40v
I Jesu navn begynde vi B 8v
Israels udgang af Egypten 7v
Jerusalem, du hellige stad 58r
Jesu, du est vor trøst 108r
Jesu, du est vor vej 108v
Jesu Krist, dig takke vi 48r
Jesu Kriste Guds søn 107v
Jesus Kristus er vor frelsermand 78v
Jesus Kristus er vor salighed 77v
Jesus Krist vor frelsermand 28r
Jesu, som est vor salighed 36r
Kom, Gud skaber, o Helligånd 4r
Kom Helligånd, Herre Gud 32r
96r
Krist lå i dødsens bånde 24r
Krist lå i dødsens vånde 29r
Krist stod op af døde 28v
29r
Kristum vi skulle love nu 9r
Kristus af Gud Faders hjerte 13r
Kristus Jesus for os ofret 27v
Kyrie Gud Fader af Himmerig 19r
Kyrie Gud Fader alsomhøjeste trøst 60v
Kyrie Gud Fader forbarme dig over os 25v
Lover Gud, at han er så god 88v
Lover Gud, I fromme kristne 50v
Lover Herren, alle hedninge 11v
Lovet være du, Jesu Krist 15v
Med glæde og fred far jeg nu hen 46v
Men vi leve på jorden her 21r
Min sjæl holder meget af Herren 92r
Min sjæl ophøjer Herren 10r
Nu bede vi den Helligånd 43v
68r
68v
106r
Nu er født os Jesus Krist 17r
Nu er os Gud miskundelig 69r
Nu fryder eder, alle kristne mænd 5v
Nu glæder eder, Adams børn alle sammen 92v
Nu lader os alle takke Gud vor Herre 15r
Når Gud fanger løst Sions fængsel 91v
O Fader vor, barmhjertig og god 47r
O Gud, af himmelen se her til 21v
O Gud Fader forbarme dig over mig 101v
O Guds Lam, som borttager al verdens synder 76v
O Guds Lam uskyldig 37v
O Gud, vi love dig 3r
109r
O Herre Gud af Himmerig 86r
O Herre Gud, benåde mig 34r
O Herre Gud, det kommer nu ud 100r
O Herre Gud Fader, med din kraft 25v
O Herre Gud, som bør at hævne 87r
O Jesu bold med meget vold 37v
O Jesu Krist, som manddom tog 85r
O Kriste, hvor var din kundskab 56r
O milde Gud Fader i himlen 110v
O Vor Fader, vi bede dig 49r
Salige ere alle, som i Guds frygt stå 105v
Salig er den mand, der Gud frygter 104v
Salve hilsæl, milde Jesu Kriste 107r
Salve Jesu Krist vor frelsermand 106v
Så taler den uvise mund 22v
Til dig råber jeg af hjertens grund 49v
Vare Gud ikke med os denne tid 33r
Vi arme Adams børn alle 106r
Vi love dig alle, Jesu Krist 17v
Vi sade og gråde i Babylon 90r
Visdom og råd og salighed 92r
Vi, som leve på jorden her 110v
Vi tro allesammen på en Gud 66v
67v
Vi tro på almægtigste Gud 67r
Vor Gud han er så stærk en borg 82r
Våg op, våg op i Guds navn 54r
Vær glad, du hellige kristenhed 97r
Vær glad og fro, al kristenhed 56v
Ærens konning, o Kriste 26v