Register over salmer i Hans Vingaards salmebog 1553

Registret indeholder salmernes førstelinjer i moderniseret form. Klik på side- eller bladtal for at komme til den digitale udgave.

Af Adams fald er plat fordærvd 147v
Af dybsens nød råber jeg til dig 97vII
Af englekor hid kommer jeg 163r
Af hu og sind og al vor agt 84v
Al den ganske kristenhed 15r
Alene Gud i det højeste være ære 100v
Aleneste Gud i Himmerig 99vII
Alle kristne fryde sig nu 74v
Beklage af al min sinde 76v
Benedidet være Israels Gud og Herre 95vII
Benåde os, evige Gud 98rI
Benåde os, o Herre Gud 139r
Bona suscepimus 176r
Capitan Herre Gud Fader min 89r
Christus pro nobis passus est 174r
Cognoscimus Domine quia peccavimus 176r
Den dårlige mund han siger så 49v
Den signede dag er os beted 10v
Den, som vil en kristen hedde 91rII
Den tid er kommen, som før var spået 67v
Det hellige kors, vor Herre selv bar 24v
Det hændte sig Esajas profet 115r
Deus qui corda fidelium 176v
Dies est lætitiæ 9v
Dig takker jeg, kære Herre 140r
Dig være lov og pris, o Herre Krist 117r
Discubuit Jesus et discipuli eius cum eo 175r
Englen indgangen til jomfru Marie 25r
En jomfru fødte et barn i dag 76v
En visse tale er denne her 74r
Esajas den profet monne det så gå 115v
Et barn er født i Bethlehem 158r
Et godt beråd, vel betænkt mod 148v
Et lidet barn så lysteligt 75v
Et lidet barn så ærefuldt 13v
Fader vor udi Himmerig 155r
Forgæves er alt arbejde og kost 166v
Forlad nu din svend, o Herre 18r
Forlæ os med fred nådelig 95rII
Fra mennesken haver jeg vendt min hu 59r
Fred giv os, kære Herre 93rI
Giver agt herpå, I himle 169v
Gloria, ære og pris være Gud i det højeste 99rII
Grates nunc omnes reddamus Domino Deo 7v
Gud Fader, bliv du nu med os 41v
Gud Fader i himlen, skaber min 66v
91rI
Gud Fader, Søn og Helligånd 42v
Gud Fader udi Himmerig 91vII
156r
Gud lod sin røst af skyen lyde 90rII
Guds engel klar og hvid 29v
Guds engel sidder hos graven 30v
Guds søn er kommen af himmelen ned 16rI
Gud være lovet og benedidet 120r
Gud ære dit navn og ikke vort 67r
Halleluja det bør os altid sjunge 55v
Halleluja. Gladelig ville vi halleluja sjunge 102v
Hellig er Gud Fader 115v
Hellige skaber og Fader kær 5v
Hellig, hellig, hellig est du 114v
Herre, frels mig fra onde menneske 60v
Herre Gud Fader, stå os bi 42r
Herre, hvem skal have sin bolig 51r
Herre Krist Gud Faders enbårne søn 12v
Herren hør dig bøn i din modgangs tid 161v
Herren sagde til min herre 50v
Hjælp Gud, at jeg nu kunne 144v
Hjælp Gud, hvor stor er menneskens sorrig og nød 79r
Hvi storme og fnyse de hedninge så 70v
Hvorfor stormede de hedninge 45v
Hvo som vil leve kristelig 99rI
I Jesu navn begynde vi 2r
Israels udgang af Egypten 46v
Jeg råber til dig, o Herre Krist 139r
Jeg takker Herren af ganske hjerte 164r
Jeg vil sjunge Herren 168r
Jerusalem, du hellige stad 57v
Jesu, du est vor trøst 23r
Jesu, du est vor vej 23v
Jesu Krist, dig takke vi 44r
Jesu Kriste Guds søn 23r
Jesus Krist er vor frelsermand 36r
Jesus Kristus er vor salighed 118v
Jesus Krist vor frelsermand 34v
Jesu, som er vor salighed 37r
Jesus oppå korset stod 146r
Kom, Gud skaber, o Helligånd 40r
Kom Helligånd, o Herre Gud 37v
Kommer, vi ville love Herren 61v
Kriste, du est både lys og dag 18v
Kriste, du est dag, lys og salighed 19v
Krist lå i dødsens bånde 35r
Krist lå i dødsens vånde 32v
Krist stod op af døde 31v
Kristum vi skulle love nu 6r
Kristus af Gud Faders hjerte 7r
Kristus Jesus for os ofret 31r
Kristus, som for os hid til Jorderig kom 28v
Kyrie Gud Fader af Himmerig 98vII
Kyrie Gud Fader alsomhøjeste trøst 98vII
Kyrie Gud Fader forbarme dig over os 29r
99rII
Lader os nu alle vor kære Fader takke 142r
Lad nu, Herre, din tjener i freden fare 18r
Laus tibi Christe, qui pateris 173v
Lover Gud, at han er så god 64v
Lover Gud, I fromme kristne 80v
Lover Herren, alle hedninge 51v
Lover Herren, hedninge alle 71v
Lovet være du, Jesu Krist 8r
Magnum nomen domini 173r
Med glæde og fred far jeg nu hen 17r
Media vita in morte sumus 176r
Men vi leve på jorden her 20r
Min sjæl holder meget af Herren 69r
Mit hjerte opgav et lystigt ord 71v
73v
Nu bede vi den Helligånd 39v
40r
41r
38v
Nu begynde vi at kvæde 165r
Nu er født os Jesus Krist 8v
Nu er os Gud miskundelig 57r
Nu glæder eder, Adams børn alle sammen 70r
Nu lader os hans legeme begrave 160v
Nu lader os takke og love 82r
Nu ville vi kristne sjunge 31v
Når Gud fanger løst Sions fængsel 67v
O almægtige evige Gud 159r
O Fader vor, barmhjertig og god 97vI
O Fader vor, vi bede dig 98vI
O Gud, af himmelen se her til 47v
O Gud, din godhed takke vi 142v
O Gud, forbarme dig over mig 53v
O Gud, giv agt på at frelse mig 62r
O Guds Lam, som borttager alle verdens synder 117v
O Guds Lam uskyldig 117v
O Gud, vi love dig 94rI
95vI
O Gud, vi takke og love dig 144r
O Gud, vor Fader, du som est i Himmerig 97rI
O Herre, bevar os som en øjesten 20r
O Herre, forbarme dig over os 63rII
O Herre, frels mig og døm min sag 63vI
O Herre Gud af Himmerig 55r
O Herre Gud, benåde mig 52v
O Herre Gud, det kommer nu ud 86r
O Herre Gud i Himmerig 73v
O Herre Gud, miskunde dig 68v
O Herre Gud, som bør at hævne 63vII
O Jesu bold med meget vold 77v
O Jesu Krist, som manddom tog 11v
O Kriste, hvor var din kundskab 87v
O stjerners skaber i himmelske hus 4v
Puer natus in Bethlehem 172v
Quando Christus ascenderat 174v
Resonet in laudibus 173v
Rex Christe omnes tu te letamur 173v
Salige ere alle, som i Guds frygt stå 63rI
Salig er den mand, der Gud frygter 62v
Salve hilsæl mildeste Jesu Kriste 22r
Salve Jesu Kriste vor frelsermand 21v
Scio quod redemptor meus vivit 176r
Se, velsigner nu den Herre Gud 18r
Spiritus sancti gratia 176v
Så taler den uvise mund 48v
Til dig råber jeg af hjertens grund 56r
Uden Herren opholder vort hus og gård 143r
Vare Gud ikke med os denne tid 51v
Vel er den mand, der vandrer ej 45r
Velsignere, ja det skal Herren gøre 142r
Veni sancte Spiritus 176v
Verdens vælde med sin bælde 73r
Vi arme Adams børn alle 38v
Vi love dig alle, Jesu Krist 14r
Vi sade og gråde i Babylon 66r
Visdom og råd og salighed 68r
Vi, som leve på jorden her 21r
Vi tro allesammen på en Gud 107r
108r
Vi tro på almægtigste Gud 107v
Vor Gud han er så fast en borg 58r
Våg op, våg op i Guds navn 83r
Vær glad og fro, al kristenhed 88r
Zakarias var opfyldt med den Helligånd 95vII
Ærens konning, o Kriste 33v