Register over salmer i Hans Thomissøns salmebog 1569

Registret indeholder salmernes førstelinjer i moderniseret form. Klik på side- eller bladtal for at komme til den digitale udgave.

Af Adams fald er plat fordærvd 153v
Af dybeste nød lader os til Gud 179r
Af dybsens nød råber jeg til dig 178r
Af hu og sind og al vor agt 35r
Af muld og jord Gud Adam skabte 349v
Al den ganske kristenhed 14r
Alene Gud i det høje være ære 308r
Aleneste Gud i Himmerig 109v
Alene til dig, Herre Jesu Krist 183v
Alle kristne fryde sig nu 27v
Almægtige og gode Gud 327v
Behold os, Herre, ved dit ord 253r
Beklage af al min sinde 180v
Benedid, benedid, benedid være Gud altid 308v
Benåde os, o Herre Gud 254r
Benåd os, evig Gud 271v
Capitan Herre Gud Fader min 207v
Christus nos revisit 100v
Den klare sol nu skinner fri 319v
Den kristelige kirkes skønne navn 193r
Den signede dag er os beted 9r
Den signede dag, o skaber god 146r
Den signede dag, som vi nu se 316v
Den, som vil en kristen hedde 115r
Den ypperste højtid og stor åndelig glæde 96v
Der Israel af Ægypten drog 294v
Der Jesus Kristus vor Herre 130r
Det dages nu i Østen 314v
Det hellige kors, vor Herre selv bar 80r
Dies est lætitiæ 6v
Dig bede vi, børnene dine 328r
Dig, Herre mild, jeg takke vil 325v
Dig takker jeg, kære Herre 318r
Dig være lov og pris, o Herre Krist 127r
Døden dig trængte, Herre Jesu Krist 78r
Efter Guds skik går det så til 324v
Englen indgangen til jomfru Marie 48r
En jomfru fødte et barn i dag 12r
En vise ny ville vi nu kvæde 236v
En visse tale er denne her 34r
Esajas den profet monne det så gå 125r
Et barn er født i Bethlehem 19v
Et godt beråd, vel betænkt mod 140r
Et lidet barn så lysteligt 11r
Eviger Gud, efter dine bud 285v
Fader vor udi Himmerig 119r
Forgæves er alt arbejd og kost 204v
Forlæ os med fred nådelig 253v
Fortørnes ikke, når du end ser 223r
Fra himlen højt komme vi nu her 22v
Fra himlen kom den engleskare 24r
Fra mennesken haver jeg vendt min hu 172v
Fred giv os, kære Herre 272v
Fryder eder i denne tid 142r
Grates nunc omnes reddamus Domino Deo 5v
Gud Fader, bliv du nu med os 110v
Gud Fader i himlen, skaber min 269v
Gud Fader Søn og Helligånd 51v
Gud Fader udi Himmerig 111v
Gud Fader udi Himmerig, Guds søn 251r
Gud give vor konning og al øvrighed 254v
Gud hør mig snart 211v
Gud lod sin røst af skyen lyde 112v
Guds engel klar og hvid 88v
Guds engel sidder hos graven 87v
Guds nåde og barmhjertighed 342v
Guds søn er kommen af himmelen ned 151r
Gud være lovet altid og benedidet 129r
Halleluja. Alleting som leve på jorden 292r
Halleluja det bør os altid sjunge 289v
Halleluja. Gladelig ville vi halleluja sjunge 288r
Halleluja. Gud være lov og ære 291v
Halleluja. Lover Gud, I hedninger alle 291r
Halleluja. Lover Herren 288v
Halleluja. O Herre Gud 292v
Hellig er Gud vor Fader 126r
Hen hos Babylons flod 229r
Herodes, hvi frygter du så såre 26v
Herre, du gjorde end vel mod mig 226v
Herre Gud, du som ransager mig 298v
Herre Gud, du være nu priset 331r
Herre Gud Fader være lov og tak 148v
Herre Gud, hjælp mig, jeg råber til dig 338v
Herre Gud, lær mig mit endeligt 340r
Herre, hør mig, jeg råber til dig 309v
Herre, jeg er nu gammel og grå 260r
Herre Jesu Krist, sand mennesk og Gud 335r
Herre Krist Gud Faders enbårne søn 29r
Herre, lad nu din tjener fare i fred 302v
Herre, mit håb det er til dig 257r
Herren høre dig bøn i din modgangs tid 206r
Hjælp Gud, at jeg nu kunne 61v
Hjælp Gud, hvor stor er menneskens sorrig og nød 186r
Hjælp os, Gud Fader i Himmerig 198r
Hjælp os, O Herre Jesu Krist 200v
Hvad kan os komme til for nød 214v
Hvad min Gud vil, det ske alle tid 341v
Hvi storme og fnyse de hedninge så 30r
Hvi trodser du og berømmer dig 218v
Hvo som Kristi kors vil pryde 81r
Hvo som vil leve kristelig 114r
Hvo som vil salig udi verden leve 196v
Hør til, I gode kristne 116r
I fromme kristen, værer køn 362r
I Jesu navn begynde vi 164r
Ikke os, ikke os, min Gud og Herre 312v
In dulci jubilo 15r
I synd og sorg mig fødte min usle moder 55v
I verden er stor modgang, stor falsk og svig 159v
Jeg beder dig, min Herre og Gud 337v
Jeg lægges i jorden i en ble 344r
Jeg løfter højt op øjne mine 227v
Jeg måtte vel, om jeg kunne begribe 161r
Jeg råber til dig, o Herre Krist 268v
Jeg ved en urt både dejlig og bold 287r
Jeg vil mig Herren love 39r
Jerusalem, du hellige stad 301r
Jesu Krist, dig takke vi 59r
Jesu Krist, min frelser du est 281v
Jesus han er en sød hukommelse 42r
Jesus Kristus er opfaren 98v
Jesus Kristus er vor salighed 128r
Jesus Krist vor frelsermand 93r
Jesu, som est vor salighed 97v
Jesus oppå korset stod 78v
Kom, Gud skaber, o Helligånd 106v
Kom hedningers frelser sand 1r
Kom Helligånd, Herre Gud 102v
Kom Helligånd, o Herre Gud 105r
107r
Kommer til mig, sagde Guds søn 230r
Kom, o Herre Helligånd 104v
Krist den Helligånd sende 100v
Kriste, du est både lys og dag 321v
Kriste, du est den klare dag 322v
Kriste udi nådsens trone 274r
Krist have lov 95v
Krist lå i dødsens bånde 91v
Krist stod op af døde 83r
Krist til himmels mon fare 96v
Kristum vi skulle love nu 4r
Kristum vor salighed 302v
Kristus af Gud Faders hjerte 5r
Kristus Jesus for os ofret 83v
Kristus kom selv til Jordans flod 123r
Kristus, som for os hid til Jorderig kom 85r
Kyrie eleison 246r
Kyrie Gud Fader af Himmerig 3r
Kyrie Gud Fader alsomhøjeste trøst 99v
Kyrie Gud Fader forbarme dig over os 82v
Lader os nu alle vor kære Fader takke 329r
Laus tibi Christe, qui pateris 77v
Lover Gud, I fromme kristne 131v
Lover Herren, hedninger alle 290r
Lovet være du, Jesu Krist 20v
Lovet være Herren Israels Gud 302r
Lov Gud, du kristenhed 16r
Løft op dit hoved, al kristendom 358v
Maria hun er en jomfru ren 41r
Med glæde og fred far jeg nu hen 333r
Menneske, vil du mig høre 182r
Men vi leve på jorden her 332r
Mig tykkes, at verden er underlig 243v
Min sjæl nu love Herren 293r
Min sjæl ophøjer Herren 302v
Mit hjerte, hvi græmmer du dig 235r
Mit hjerte opgav et lystigt ord 31v
Mit håb og trøst og al tillid 278v
Må jeg ulykken ej kunne modstå 241v
Nu bede vi den Helligånd 101r
101v
Nu er født os Jesus Krist 13v
Nu er os Gud miskundelig 259r
Nu fryder eder, alle kristne mænd 51v
Nu glæder eder, Adams børn alle sammen 26r
Nu hører til, I kristne al 170v
Nu lader os alle takke Gud vor Herre 6r
Nu lader os hans legem begrave 334r
Nu lader os takke af hjertens grund 73v
Nu lader os takke og love 134r
Nu trøste du dig, som sorrigfuld er 345v
Når mig går sorrig og drøvelse på 267v
Når min tid og stund er for hånd 336v
Når tegn er sket i måne og sol 366r
Når vi i største nøden stå 266v
O almægtige evige Gud 184v
O du forgiftige verden 158r
O du trefoldig enighed 323v
O Fader vor, barmhjertig og god 145r
O Fader vor, vi bede dig 121v
O Gud, af himmelen se her til 212v
O Gud, din godhed takke vi 330r
O Gud Fader, din sol så skøn 265v
O Gud Fader, du haver magt 166v
O Gud Fader i evighed 283v
O Gud, forlene mig med din nåde 242v
O Gud, hvor længe glemmer du 256r
O Gud, min fader kær og rig 277v
O Guds Lam uskyldig 127v
O Gud, vi love dig 304r
O Gud, vi takke og love dig 329r
O Gud, vor Fader, du som est i Himmerig 120r
O Gud, vor Fader i evighed 63v
O Herre for dig ret ynkelig 210r
O Herre, frels mig og døm min sag 216r
O Herre Gud af Himmerig 214r
O Herre Gud, benåde mig 174v
176r
O Herre Gud, beté din magt 262r
O Herre Gud, det kommer nu ud 135v
O Herre Gud Fader i evighed 187v
O Herre Gud Fader, med din kraft 108v
O Herre Gud i Himmerig 190v
O Herre Gud i højeste tron 264r
O Herre Gud, miskunde dig 122r
O Herre Gud, som alting skabte 324r
O himmelske Fader, vi ere dine 320r
O Jesu bold med meget vold 36v
O Jesu, hør mig for din død 57r
O Jesu Krist, som manddom tog 25r
O Kriste, hvor var din kundskab 137r
O Kriste konning med guddoms kraft 60r
O mennesk, begræd din synd så stor 68r
O menneske, vilt du betænke 233r
Om Himmerigs rige så ville vi tale 368v
Om jeg ikke kan tale 339v
O nådige Gud i evighed 279r
O stjerners skaber i himmelske hus 2r
O trofast hjerte lov, tak og pris 311v
O verden, hvor gruer mig for dit væsen 155v
O vi arme synder 54r
Postquam resurrexit 96v
Pris og ære og dyd ganske meget 17v
Puer natus in Bethlehem 19v
Resonet in laudibus 12v
Resurrexit Christus 83r
Ret salig er forvist den mand 197r
Salig er den, i Guds frygt står 195r
Salig er den mand, der Gud frygter 195v
Salig forvist er alle de 191r
Salve Jesu Kriste vor frelsermand 44v
Sandelig Gud er Israel god og nådig 219v
Sankte Poul sine Korinther 364r
Sankte Pouls ord os følge bør 347r
Solen er nu nedgangen plat 325r
Synden gør mennesken blind og lam 162v
Så taler den uvise mund 150r
Tag fra os, kære Herre 255r
Takker Herren, thi han er såre venlig 330v
Til Gud vil jeg sætte al mit håb 276v
Uden Herren opholder vort hus og gård 203v
Vare Gud ikke med os denne tid 296r
Vel er den mand, der vandrer ej 190r
Velsignere, ja det skal Herren gøre 326v
Velsignet være Jesu navn 43v
Verden, hvad du est svigefuld 360v
Verdens vælde med sin bælde 33v
Vi arme Adams børn alle 101v
Vi bede dig, evige Gud 239r
Vil Gud vor Herre ej med os stå 297r
Vi takke dig, o Gud vor Fader kære 310v
Vi tro allesammen på en Gud 117r
118r
Vor Gud han er så fast en borg 217r
Vor Gud ville vi påkalde 284v
Våger op, I kristen alle 350r
355v
Våg op, våg op, du kristenhed 352r
Våg op, våg op i Guds navn 138r
Vær glad, du hellige kristenhed 21v
Ærens konning, o Kriste 93v